3D и 4D ехография

3D и 4D ехография.

Това е най-новата ултразвукова технология в съвременното акушерство и гинекология. При нея имаме възможност за получаване на обемни триизмерни образи и да ги изследваме в различни срезове, независимо от позицията на плода.
Може да се извърши по всяко време на бременността, оптимални срокове са 12-32 г.с..