Апаратура

Апаратура

Медицинския център "Др Стоян Стоянов" ЕООД, разполага с медицинска, лазерна апаратура Maxximus-Reborn of instinct.

Центърът има и собствена стерилизационна система.

Прекъсването на бременност по желание се извършва по аспирационнен метод със техника на фирмата Gima, която осигурява качествена и професионална работа.
Колпоскопът в медицинският център, дава възможност за визуализация и детекция на най-малките и едва доловими изменения на маточната шийка и ендоцервикалния канал. Тези изменения могат да бъдат обект на проследяване, а също така да се диагностицират хистологично, чрез щипкова биопсия.