Аспиратор

Аспиратор

Прекъсването на бременност по желание се извършва по аспирационнен метод със техника на фирмата Gima, която осигурява качествена и професионална работа.