Ехограф

Ехограф MyLabSeven

MyLab™Seven е новата ехографска система на Esaote базирана на eHD технологията. Ехографът се отличава с висока диагностична стойност на образа и отлично представяне в АГ и ехография на вътрешни органи. Изследването е комфортно за оператора и спестява време. Комбинацията от Hight-end платформа, бързо включване и режим “заспиване”, вграден акумулатор и гъвкава архитектура правят ехографа MyLab™Seven незаменим в най- натоварените клинични звена.