Фетална биометрия - Доплер

  • Начало
  • Фетална биометрия - Доплер

Фетална биометрия - Доплер

Използва се за оценка и мониториране на растежа и състоянието на плода и прогнозиране на някои от евентуалните усложнения на бременността.
Препоръчва се при оплакване, като болки в корема, генитално кървене, ако има липса на движение на плода.