Фетална морфология III т.м.

  • Начало
  • Фетална морфология III т.м.

Фетална морфология III т.м..

Целта е да се установят аномалии, които се проявяват в по – късните срокове на бременността и са достъпни за ехографско диагностициране. Не всички аномалии могат да бъдат диагностицирани, чрез ултразвуково изследване.