Женска консултация

Женска консултация

В женската консултация се проследява бременността от момента на нейната регистрация до нейния завършек. Проследяването се състои от поредица от прегледи, а честотата им варира в зависимост от състоянието на бъдещата майка.
Бременността е физиологично състояние на жените. Ролята на женската консултация в МЦ „ Д-р Стоян Стоянов“ е ранното откриване на евентуални аномалии на плода и адекватното поведение при усложнение на бременността.