Колпоскоп

Колпоскоп

Прекъсването на бременност по желание се извършва по аспирационнен метод със техника на фирмата Gima, която осигурява качествена и професионална работа.

Колпоскопът в медицинският център, дава възможност за визуализация и детекция на най-малките и едва доловими изменения на маточната шийка.

Тези изменения могат да бъдат обект на проследяване, а също така да се диагностицират хистологично, чрез щипкова биопсия.