Оборудване

image

Оборудване

 

МЦ „Д-р Стоян Стоянов” е оборудван с 4D 3D 2D ехограф от най-висок клас MYLAB50, колпоскоп, фетал – монитор, диатермкоагулатор. Това дава възможност за точно и прецизно проследяване, диагностициране и адекватна терапия на бременността и нейната патология.
Медицински център Стара Загора
Медицински център Стара Загора

Консултация по телефон 24/7

МЦ "Д-р Стоян Стоянов" е модерен АГ център, в който се извършват дейности, свързани с акушерството, гинекологията и женска консултация на бременни.

+359 888 866 322